Keahlian MASTI ini adalah terbuka kepada Persatuan-persatuan Pegawai-pegawai Pentadbiran dan Perkhidmatan Ikhtisas di seluruh IPTA Malaysia seperti berikut:

Pegawai Tadbir (N)
Pustakawan (S)
Pegawai Teknologi Maklumat (F)
Pegawai Kewangan (W)
Jurutera (J)
Juruukur Bahan (J)
Pegawai Penerbitan (N)
Pegawai Belia dan Sukan (S)
Pegawai Perubatan (U)
Pegawai Pergigian (U)
Arkitek (J)
Pegawai Psikologi (S)
Juruaudit (W)
Pegawai Kebudayaan (B)
Pereka Grafik (B)
Pegawai Sains (C)
Pegawai Keselamatan (KP)
Pegawai Undang-Undang (L)
Pengurus Asrama (N)
Pegawai Penyelidik (Q)
Pegawai Berita (S)
Pegawai Hal-Ehwal Islam (S)
Jururawat (U)
Pegawai Farmasi (U)
Pegawai Eksekutif
Lain-lain pegawai dan staf IPTA yang BUKAN terdiri daripada tenaga akademik dan terkecuali pihak Pengurusan Tertinggi di IPTA sepertiĀ  Naib Canselor, Timbalan Naib Canselor, Pendaftar, Bendahari dan Ketua Pustakawan.

© MASTI since 2001. All Rights Reserved.